• Hardver, szoftver, internet

 • Oktatás, tervezés, szervezés

 • Adatbiztonság, adatvisszanyerés, kódolás

 • Biztonság, védelem

 • Igazságügyi és megbízásos szakértés

InfoSzaki Igazságügyi Szakértői Betéti Társaság

Villámgyors segítség az informatikában

Stúdiótechnika, multimédia területtel összefüggő informatikai tevékenység


 • Különböző multimédiás anyagok informatikai eszközökkel történő átalakítása, részletek kiemelése, rossz minőségű hanganyagok, videó anyagok tisztázása.
 • Multimédiás anyagok informatikai archiválása.
 • Számítógéppel vezérelt eszközök, vagy a számítógép elvén működő multimédiás eszközök vizsgálata
 • Mobiltelefonon tárolt adatok – névjegyzék, SMS, MMS, képek, videók, hívásinformációk – felkutatása. Speciális szoftver segítségével olyan adatok kinyerése, melyeket törölték.

 


 

Informatikai biztonság

 

 • Az informatikai biztonság az informatikai rendszer olyan állapota, amelyben annak védelme az informatikai rendszerben kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása. A rendszer elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos lehet. Ezért a területen az alábbi részegységeket lehet vizsgálni.
  • bizalmasság: az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adatot csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról
  • sértetlenség: az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adat tartalma és tulajdonságai az elvárttal megegyeznek. Beleértve a bizonyosságot abban, hogy az elvárt forrásból származik (hitelesség) és a származás megtörténtének bizonyosságát (letagadhatatlanság) is, illetve a rendszerelem tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy a rendszerelem rendeltetésének megfelelően használható
  •  rendelkezésre állás: az adat, illetve az informatikai rendszer elemeinek tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az arra jogosultak által a szükséges időben és időtartamra használható
  •   zárt védelem: olyan védelem, amely az összes releváns fenyegetést figyelembe veszi
  •   teljes körű: a védelmi intézkedések a rendszer összes elemére kiterjednek
  •   folytonosság: a védelem az időben változó körülmények és viszonyok ellenére is folyamatosan megvalósul
  •   kockázatokkal arányosság: egy kellően nagy intervallumban a védelem költségei arányosak a potenciális kárértékkel
  •   Szerzői jogok védelme: saját készítésű szoftverek, adatbázisok, alkalmazások jogsértésének megállapítása, esetlegesen a vele okozott károk meghatározása.

 


 

Informatikai rendszerek tervezése, szervezése


 

 • A területen elsősorban a számítógépekkel, informatikai berendezésekkel, hálózatokkal, szoftverekkel, azok elkészítésével, összeépítésével, eszközök összeillesztésével kapcsolatos előzetes feladatok vizsgálata tartozik. Az informatikai eszközök, rendszerek kialakításával, ésszerű megtervezésével, több esetben más nem a szakterületbe tartozó jogszabályok részeivel is foglalkozó feladatok vizsgálata. Pl.: kutatás-fejlesztés technikai megvalósítás, szoftverek hardverre való megfelelőségének megállapítása, stb…

 


 

 Informatikai berendezések, számítógépek, perifériák és helyi hálózatok (hardver)

 


 

 • Ide tartoznak azok a kérdéskörök, amik a informatikai berendezése fizikai részével, hardverrel kapcsolatosak. Itt megállapítható számítógépek meghatározott időben beszerzett értéke, ahhoz képest történt értékcsökkenést.
 • A kérdéskörbe nem csak számítógép, hanem a hozzá kapcsolható bármilyen külső, belső periféria – nyomtató, monitor, HDD, stb… sorolható
 • A szakterület nemcsak a számítógép, hanem azok összeköttetésével kapcsolatos egyéb eszközök vizsgálatával is foglalkozik. Ilyenek a helyi hálózatok, egyéb hálózatok hardveres vizsgálata. Kiépítéssel kapcsolatok, megfelelőséggel, illetve a kábelezésen túl a kapcsolatok továbbításához szükséges hálózati eszközök (switch-ek, Hub-ok, stb…) vizsgálata.
 • Továbbá a szakterületembe tartoznak minden olyan hardver elemek, melyek működtetését számítógép vezérel.