Informatikai biztonság

 

 • Az informatikai biztonság az informatikai rendszer olyan állapota, amelyben annak védelme az informatikai rendszerben kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása. A rendszer elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos lehet. Ezért a területen az alábbi részegységeket lehet vizsgálni.
  • bizalmasság: az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adatot csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról
  • sértetlenség: az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adat tartalma és tulajdonságai az elvárttal megegyeznek. Beleértve a bizonyosságot abban, hogy az elvárt forrásból származik (hitelesség) és a származás megtörténtének bizonyosságát (letagadhatatlanság) is, illetve a rendszerelem tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy a rendszerelem rendeltetésének megfelelően használható
  •  rendelkezésre állás: az adat, illetve az informatikai rendszer elemeinek tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az arra jogosultak által a szükséges időben és időtartamra használható
  •   zárt védelem: olyan védelem, amely az összes releváns fenyegetést figyelembe veszi
  •   teljes körű: a védelmi intézkedések a rendszer összes elemére kiterjednek
  •   folytonosság: a védelem az időben változó körülmények és viszonyok ellenére is folyamatosan megvalósul
  •   kockázatokkal arányosság: egy kellően nagy intervallumban a védelem költségei arányosak a potenciális kárértékkel
  •   Szerzői jogok védelme: saját készítésű szoftverek, adatbázisok, alkalmazások jogsértésének megállapítása, esetlegesen a vele okozott károk meghatározása.